ObavijestiRezultati pismenog ispita održanog 12.02.2018. Kemija u grafičkoj tehnologiji

Mario Kajtazi dobar (3)

Usmeni dio održat će se 12.02.2018. u 12.30 h.

prof.dr.sc. Mirela Rožić