Izrada diplomskih i završnih radova


Djelatnici na katedri su na raspolaganju studentima za pomoć pri izradi diplomskih i završnih radova.

Radovi pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Mirele Rožić mogu biti iz područja vezanog uz sorpciju kationa teških metala, oksianiona, amonijevih iona i organskih spojeva na prirodne, sintetske i modificirane zeolite.

Radovi pod mentorstvom doc.dr.sc. Željke Barbarić-Mikočević mogu biti iz područja vezanog uz laboratorijsko ispitivanje kemijskih svojstava papira.

Osim za potrebe izrade diplomskih i završnih radova, oprema s katedre i laboratoriji su dostupni studentima za izradu seminara, stručnih i znanstvenih radova, uz nadzor nekog od nastavnika s katedre.