Laboratorijske vježbe

 


Sadržaj laboratorijskih vježbi:

1. Određivanje gustoće otopina

 

2. Pufer otopine; pH; Hidroliza soli

 

3. Volumetrija i metode neutralizacije

 

4. Redoks reakcije

 

5. Kemijska kinetika

 

6. Koloidne otopine


----------------------------------------------------------------------------------------

Skripta za laboratorijske vježbedownloads: 69888 | type: pdf | size: 1 MB