Željka Barbarić Mikočević


prof. dr. sc. Željka Barbarić-Mikočević

Telefon: 01 2371 080 / 233

Email: barbaric@grf.hr


Osobni podaci

·        Rođena 10. lipnja 1965. u Sisku.

 

Akademsko obrazovanje

    1983.        maturirala, CUO "Vladimir Majder-Kurt", Sisak

    1988.        diplomirala, Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
                    Mentor: red.prof. Karmen Mažuranić, dr.sc.   

                    Diplomski rad: Spektrofotometrijsko određivanje kalcija u kaolinu

    1999.           magistrirala, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
                    Sveučilišta u Zagrebu
                    Mentor: red.prof. Marija Kaštelan-Macan, dr.sc.
                    Magistarski rad: Kromatografsko prećenje mobilnosti pesticida u tlu

    2004.        doktorirala, Grafički  fakultet Sveučilišta u Zagrebu
                    Mentor: red.prof. Zdenka Bolanča, dr.sc.
                    Disertacija: Mehanizmi deinkinga otisaka nekih tehnika digitalnog tiska

    2006.       izabrana u znanstveno – nastavno zvanje docenta iz područja
                    tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija za predmet
                    Kemija u grafičkoj tehnologiji

    1.10.2007.    izabrana za prodekana za nastavu


Slijed zaposlenja i zvanja te nastavna djelatnost

 


    1989. - 2000.       asistent na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
                                Katedra za kemiju u grafičkoj tehnologiji

    2001. - 2006.        viši asistent na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
                                Katedra za kemiju u grafičkoj tehnologiji


Sudjelovanje na projektima

    2002 – 2004.    0128003; Mehanizmi deinkinga otisaka digitalnog tiska;
                                voditelj: red. prof. Zdenka Bolanča, dr.sc.
   
    2003 – 2005.    Mehanizmi enzimatskog deinkinga digitalnih otisaka i karakteristike

        otpadnih voda, voditelj: red.prof. Zdenka Bolanča, dr.sc.

    2007.            Nove formulacije materijala, karakteristike otisaka, i čimbenici okoliša

        voditelj: red.prof. Zdenka Bolanča, dr.sc.