Željka Barbarić Mikočević


prof. dr. sc. Željka Barbarić-Mikočević

Telefon: 01 2371 080 / 233

Email: barbaric@grf.hr


Osobni podaci

Datum i mjesto rođenja: 10. 06. 1965. god., Sisak

Bračni status: udovica/supruga poginulog hrvatskog branitelja

Roditeljski status: majka jednog djeteta

Matični broj istraživača:172095

Mrežna stranica: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=172095


Obrazovanje:

1988. godine – diplomirala

Ustanova: Sveučilište u Zagrebu Tehnološki fakultet

1999 mr. sc. iz znanstvenog područja prirodnih znanosti znanstvenog polja kemija

Ustanova: Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,

2004 dr. sc. iz znanstvenog područja tehničkih znanosti znanstvenog polja grafička tehnologija

Ustanova: Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet

Zaposlenje na Grafičkom fakultetu:

2017 - radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor


Prethodna zaposlenja na Grafičkom fakultetu:

1989. – 2004. – radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent,

2004. – 2006. - radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju viši asistent,

2006. – 2011. - radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent,

2011. – 2017. - radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor.


Suradnica na projektima:

2002.-2004. - „Mehanizmi deinkinga otisaka digitalnog tiska“,

2003.-2005. - „Mehanizmi enzimatskog deinkinga digitalnih otisaka i karakteristika otpadnih   voda“   - bilateralni hrvatsko-slovenski program,

2007.-2010. -  Nove formulacije materijala, karakteristike otisaka i čimbenici okoliša",

COST Action E32 -  Characterisation of paper surfaces for improved printing paper grades“,

COST Action E46 - „Improvements in the understanding and use of deinking technology“.


Voditeljica/suradnica financijskih potpora SuZ-a:

ak. god. 2013/14. - Slama pšenoraži kao izvor vlakanaca u proizvodnji novinskog papira,

ak. god. 2014/15. - Slama žitarica kao izvor primarnih vlakanaca u proizvodnji novinskog papira,

ak. god. 2015/16. - Utjecaj ne-drvnih vlakanaca na kemijsku stabilnost grafičkog proizvoda,

ak. god. 2016/17. - Kemijska stabilnost otisaka na podlogama iz ne-drvnih vlakanaca

ak. god. 2017/18. Vremenska stabilnost otisaka na podlogama iz ne-drvnih vlakanaca.


Osim izvedbe nastave u ustanovi je izvršavala slijedeće obveze:

2005. – 2007. - Voditeljica Katedre za kemiju u grafičkoj tehnologiji,

2007. – 2011. - Prodekanica za nastavu i znanost,

2011. – 2015. - Prodekanica za nastavu,

2007. – 2015. - Predsjednica povjerenstva za nastavu,

2007. – 2009. - Predsjednica povjerenstva za razredbeni postupak,

2007. – 2015. - Predsjednica povjerenstva za završne i diplomske radove,

2010. – 2015. - Predsjednica povjerenstva za znanstveni rad studenata.